Akademia Umysłu Junior Edu – angielski 6-9 lat

I etap edukacyjny z elementami języka angielskiego. Zajęcia ukierunkowane na rozwój pamięci i koncentracji uwagi, wzbogacone o naukę języka angielskiego.

Cena szkolenia:

500,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Podstawowym celem każdych zajęć jest wykształcenie przez dzieci umiejętności świadomego koncentrowania się i polepszenia pamięci krótkotrwałej poprzez ćwiczenia na komputerze, aktywności ruchowe (odpoczynek od aktywności intelektualnej, dotlenienie mózgu i zaspokojenie potrzeby ruchu m.in. ćwiczenie Hopsasa, zabawy z piłką (około 2 -3 minut)), manualne (malowanie, rysowanie), śpiew.

Cele zajęć:

 • doskonalenie myślenia matematycznego i naukowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji i refleksu
 • zaspokajanie naturalnej ciekawości świata,
 • doskonalenie pamięci wzrokowej oraz rozwinięcie umiejętności zapamiętywania wielu informacji na raz
 • współpraca zespołowa

 

Stymulujemy dzieci do nauki nagradzając je certyfikatami, dyplomami, naklejkami itp.  

Przykładowe zajęcia:

Temat: Barwy jesieni – rozpoznawanie barw i rozróżnianie ich odcieni

Cele ogólne zadania:

 • rozpoznawanie barw podstawowych i pochodnych
 • doskonalenie umiejętności tworzenie i rozróżniania odcieni barw

Cele szczegółowe:

 • dziecko potrafi wymienić pięć kolorów widocznych na jesiennych liściach i rozróżnia barwy podstawowe, wie jak tworzy się barwy pochodne
 • dziecko dokonali umiejętność pracy w grupie
 • dziecko doskonali koncentrację i zdolność szybkiego reagowania
 • dziecko rozwija pamięć wzrokową i odtwarza zapamiętane proste wzory z ćwiczenia

Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna, zabawy muzyczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia komputerowe

Przebieg zajęć

Prowadzący zajęcia prosi dzieci o to, by wymienili wszystkie nazwy kolorów, jakie są w stanie sobie przypomnieć, po czym zapisuje je na tablicy. Następnie, korzystając z prezentacji multimedialnej pokazuje dzieciom różne odcienie i pozwala im na zgadywanie nazw– dziecko aktywnie słucha i bierze udział w dyskusji

Ćwiczenia

 1. Ćwiczenie 1: Kolory

Ćwiczenie polega na zapamiętaniu kolorów liści na drzewach i nazywanie ich– ćwiczenie w programie komputerowym.

 1. Ćwiczenie 2: Szalik

W ćwiczeniu pokazywany jest szalik z wzorkami, dziecko musi zapamiętać wzory na szaliku a następnie narysować je na kartce.

 1. Zabawa ruchowa: Jesienne liście

Zadaniem dzieci jest położenie się na macie na podłodze i udawanie liści, które spadły z drzew. Po włączeniu muzyki/odgłosu szumu drzew, liście(dzieci) mogą poderwać się od ziemi i zacząć tańczyć na wietrze, gdy muzyka ucichnie, liście znowu kładą się na matach.

 1. Podsumowanie

Prowadzący pyta się uczniów jakie zapamiętali nazwy odcieni i wzory na szaliku.

Dla kogo

dzieci od 6 do 9 roku życia

Ilość zajęć

25 spotkań po 40 minut

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X