Akademia Umysłu Uczeń EDU – II etap 10-15 lat

Akademia Umysłu Uczeń EDU II Etap edukacyjny, koncentracja + szybkie czytanie. Zajęcia ukierunkowane na rozwój pamięci i koncentracji uwagi, wzbogacone o elementy nauki szybkiego czytania.

Cena szkolenia:

200,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Podstawowym celem każdych zajęć jest poprawa koncentracji, selektywności i podzielności uwagi, ale także zwiększenie pojemności i czasu przechowywania informacji w pamięci krótkotrwałej i ich transferu do pamięci długotrwałej. Na zajęciach dzieci nabędą umiejętności niezbędne do poprawy szybkości czytania, w szczególności poprzez zwiększenie zakresu peryferycznego, a tym samym rozszerzenie pola widzenia, oraz zwiększenie ilości odbieranych informacji podczas jednej fiksacji wzroku.

Cele zajęć:

 • zwiększenie umiejętności koncentrowania uwagi
 • zwiększenie skuteczności transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej
 • zwiększenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zwiększenie selektywności i podzielności uwagi,
 • doskonalenie pamięci wzrokowej oraz rozwinięcie umiejętności zapamiętywania wielu informacji na raz
 • nabycie umiejętności niezbędnych w nauce szybkiego czytania

 

Pełny cykl 10 zajęć obejmuje:

 • 1 zajęcia wprowadzające, na których zostanie przeprowadzony pomiar początkowy funkcjonowania poznawczego uczniów
 • 3 zajęcia poświęcone trenowaniu koncentracji
 • 3 zajęcia poświęcone trenowaniu pamięci
 • 2 zajęcia poświęcone trenowaniu umiejętności szybkiego czytania

 

Stymulujemy dzieci do nauki nagradzając je certyfikatami, dyplomami, naklejkami itp.

 

Przykładowe zajęcia z modułu Pamięć:

Temat: Lista zakupów

Cele ćwiczenia

 • ustalenie poziomu zapamiętywania niepowiązanych informacji oraz umiejętność grupowania spostrzeganych bodźców

Formy pracy:  praca indywidualna, ćwiczenia na komputerze

Przebieg ćwiczenia : Na ekranie pokazana jest lista zakupów, należy ja zapamiętać, a następnie wskazać produkty z listy, klikając w przyciski wybranej wagi sklepowej.


 

Przykładowe zajęcia z modułu Trenujemy szybkie czytanie:

Temat: Kropki

Cele ćwiczenia:

 • Rozwijanie umiejętności widzenia peryferyjnego
 • Rozwijanie zdolności analitycznego spostrzegania bodźców, czyli takiego, które umożliwia wychwycenie nie tylko najważniejszych elementów, ale również najdrobniejszych szczegółów

Formy pracy:  praca indywidualna, ćwiczenia na komputerze

Przebieg ćwiczenia : Należy patrzeć na kropkę i próbować przeczytać słowa znajdujące się wokół niej.

Dla kogo

dzieci i młodzież od 10 do 15 roku życia, klasy IV-VIII

Ilość zajęć

10 zajęć po 40 minut

Cena szkolenia

200 zł brutto za cały cykl 10 spotkań ( 20 zł/spotkanie)

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X