Doradca podatkowy – kurs przygotowujący do egzaminów (pisemny i ustny)

Celem kursu jest :

– gruntowne przygotowanie Uczestników do przystąpienia do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów;
– przekazanie wiedzy zgodna z treścią aktualnych aktów prawnych;
– umożliwienia zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego;

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Cena szkolenia:

2900,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Profil słuchacza oraz wymagania wstępne:

Szkolenie przeznaczone jest:

– dla osób, które chcą gruntownie przygotować się do egzaminu na doradcę podatkowego, celem uzyskania uprawnień zawodowych;
– osób na co dzień zajmujących się podatkami, celem podniesienia swoich kwalifikacji;
– osób pracujących w dziale księgowości, celem zdobycia eksperckiej wiedzy z zakresu podatków

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

– gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (egzamin pisemny i ustny);opanowanie zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce

Uczestnicy otrzymają:

– opracowane odpowiedzi na pytania testowe
– opracowane kazusy, opublikowane na stronie MF, i obowiązujące na egzaminie pisemnym
– opracowane pytania otwarte
– skrypt zawierający najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków
– materiały szkoleniowe,
– serwis kawowy i poczęstunek,
– certyfikat ukończenia kursuod zawodu 331301).

Program szkolenia:


I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Tryb szkolenia

weekendowe

Typ szkolenia

podatkowe

Ilość godzin

120 godzin

Raty

1 rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu – 1 000 zł, 2 rata płatna w trakcie kursu – 1 000 zł, 3 rata płatna w trakcie trwania kursu – 800 zł

Prowadzący zajęcia

Iwona Biernat-Baran, Patryk Prus

Godziny szkolenia – 8 godzin

  • 8:30-10:20
  • przerwa kawowa 10 minut
  • 10:30-12:30
  • przerwa obiadowa 30 minut (obiad nie jest wliczony w cenę)
  • 13:00-14:40
  • przerwa kawowa 10 minut
  • 14:50-16:30

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X