Kadry – od podstaw

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu kadrowego.

Więcej szczegółów w sekcji Program szkolenia.

Cena szkolenia:

700,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Słuchaczem kursu dla kandydatów na kadrowego może być osoba:

a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie kadrowego
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymują:

 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat odbycia kursu
 • gorące napoje kawa, herbata

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa pracy
  – kodeksy pracy, rozporządzenia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania
 2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracownicze
  – prowadzenie akt personalnych
  – przechowywanie akt personalnych
 3. Nawiązywanie stosunku pracy
  – obowiązki pracodawcy
  – zawarcie umowy o pracę – rodzaje umów o pracę, forma, treść
  – zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
  – informacja o warunkach zatrudnienia
 4. Rozwiązywanie umów o pracę
  –  tryb rozwiązywania umów o pracę tj. na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie umowy z winy pracownika, bez winy pracownika, z upływem terminu, na który została zawarta, rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 5. Świadectwa pracy
  – wydawanie
  – wypełnianie
  – korekty
  – odpisy
 6. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  – urlop macierzyński
  – urlop rodzicielski
  – urlop wychowawczy
  – szczególna ochrona pracownicy w ciąży
 7. Czas pracy
  – definicja czasu pracy
  – podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
  – praca w godzinach nadliczbowych
  – praca w niedziele i święta
  – zatrudnianie pracowników niepełnoetatowych
  – dokumentacja związana z czasem pracy- ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 8. Urlopy pracowników
  – prawo do urlopu wypoczynkowego
  – wymiar urlopu
  – zasady udzielania urlopu
  – urlop proporcjonalny
  – plan urlopów
  – odwołanie, przesunięcie urlopu, ekwiwalent urlopowy
 9. Kontrole PiP
  – zakres kontroli
  – konsekwencje dla pracodawcy

 

Tryb szkolenia

weekendowe

Typ szkolenia

kadrowy

Ilość godzin

16 godziny ( 2 dni po 8 godzin)

Prowadzący zajęcia

Karolina Kołomańska

Godziny szkolenia – 8 godzin

 • 8:30-10:20
 • przerwa kawowa 10 minut
 • 10:30-12:30
 • przerwa obiadowa 30 minut (obiad nie jest wliczony w cenę)
 • 13:00-14:40
 • przerwa kawowa 10 minut
 • 14:50-16:30

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X