Kadry – rozliczanie płac od podstaw

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu specjalisty ds. płac.

Więcej szczegółów w sekcji Program szkolenia.

Cena szkolenia:

700,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Słuchaczem kursu dla kandydatów na kadrowego może być osoba:

a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie kadrowego
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymują:

 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat odbycia kursu
 • gorące napoje kawa, herbata

Program szkolenia:

 1. Wynagradzanie pracowników
  – zasady wynagradzania, termin wypłaty, ochrona wynagrodzenia
  – regulamin wynagradzania
 1. Podstawy naliczenia wynagrodzenia
  – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
  – składka wypadkowa
  – wskaźniki podatkowe
  – kwoty wolne od podatku
  – koszty uzyskania przychodu
 1. Technika naliczania wynagrodzenia za pracę
  – z wynagrodzenia z umowy o pracę
  – ze stawki godzinowej
  – naliczenie wynagrodzenia z powodu choroby
  – zaprzestanie naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 1. Nietypowe składniki na liście płac
  – opieka medyczna
  – sam. służbowy
  – sam. prywatny
 1. Okresy zasiłkowe i podstawa zasiłkowa, świadczenia rehabilitacyjne
 2. Technika naliczania wynagrodzenia urlopowego
 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 4. Odprawy
  – rodzaje i wysokość odpraw
 1. Potrącenia z wynagrodzeń
  – świadczenia alimentacyjne
  – zaliczki pieniężne
  – kary pieniężne
  – kwoty wolne od potrąceń
 1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Tryb szkolenia

weekendowe

Typ szkolenia

kadrowy

Ilość godzin

16 godziny ( 2 dni po 8 godzin)

Prowadzący zajęcia

Karolina Kołomańska

Godziny szkolenia – 8 godzin

 • 8:30-10:20
 • przerwa kawowa 10 minut
 • 10:30-12:30
 • przerwa obiadowa 30 minut (obiad nie jest wliczony w cenę)
 • 13:00-14:40
 • przerwa kawowa 10 minut
 • 14:50-16:30

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X