MakeBlock – budowa i programowanie robota mBot od podstaw

Celem szkolenia jest przedstawienie języka programowania MakeBlock analogicznego do języka Scratch, jako środowiska do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania rzeczywistych robotów oraz poznanie budowy i działania robota mBot.

Cena szkolenia:

560,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Celem szkolenia jest przedstawienie języka programowania MakeBlock analogicznego do języka Scratch, jako środowiska do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania rzeczywistych robotów oraz poznanie budowy i działania robota mBot. MakeBlock pozwala na łatwe przygotowanie algorytmu sterującego robotem. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, które poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod, który wgrywa się do robota. Zaprogramowany robot może poruszać się po określonej trajektorii ruchu, omijać przeszkody, czy też generować dźwięki.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnik będzie mógł zbudować robota z gotowych elementów i tak go zaprogramować, aby realizował określone zadania. Dzięki temu pozna budowę robota mobilnego i będzie potrafił tak go zaprogramować aby, poruszał się po elipsie lub okręgu, reagował na przeszkody i je omijał. Dodatkowo pozna inteligentne algorytmu nadążne dzięki którym robot będzie poruszał się za ruchami dłoni oraz będzie mógł sterować robotem za pomocą komend z pilota.

Program kursu:

1. MakeBlock – wprowadzenie do programowania robota mBot
1.1 Czym jest ten robot i jak nim sterować?
1.2 Elementy składowe robota
1.3 Montaż robota mBot
1.4 Sposoby programowania robota

2. Skrypty i funkcje
2.1 Ruch po linii prostej – załączenie silników i dobór ich mocy,
2.2 Ruch po krzywej – załączenie silników z różną mocą
2.3 Sterowania robotem za pomocą pilota na podczerwień – rozpoznawanie komend
2.4 Wyznaczenia odległości od przeszkody
2.5 Omijanie przeszkody
2.6 Line follower – czyli jak sterować robotem aby poruszał się po wyznaczonej linii, sposoby wykrywania linii
2.7 Generowanie dźwięków
2.8 Dane – tworzenie zmiennych oraz odwoływanie się do nich,
2.9 Zdarzenia – jak je obsługiwać
2.10 Kontrola – proste instrukcje warunkowe typu „jeżeli (…) to (…)”, „powtarzaj aż (…)”
2.11 Czujniki – czyli co się stanie kiedy robot najedzie na linię lub napotka przeszkodę,
2.12 Wyrażenia – proste wyrażenia matematyczne typu dodaj, odejmij, porównaj i operacje na ciągach znakowych

3. Robot mBot sterowany pilotem
3.1 Przygotowanie algorytmu do sterowania robotem za pomocą komend z pilota
3.2 Przygotowanie programu na podstawie algorytmu
3.3 Zaprogramowanie robota

4. Robot mBot omijający przeszkody
4.1 Przygotowanie algorytmu do pomiaru odległości od przeszkody przy użyciu czujnika ultradźwiękowego
4.2 Przygotowanie algorytmu omijającego przeszkodę metodą prostokąta, trójkąta i trapezu
4.3 Napisanie programów na podstawie algorytmu
4.4 Zaprogramowanie robota dla trzech różnych metod

5. Robot mBot z line followerem
5.1 Przygotowanie algorytmu do wykrywania obecności na linii
5.2 Przygotowanie algorytmu do sterowania silnikami w zależności od sygnału z czujników optycznych
5.3 Napisanie programu na podstawie algorytmu
5.4 Zaprogramowanie robota

6. mBot na straży budynku
6.1 Przygotowanie algorytmu do zliczania osób wchodzących do budynku
6.2 Napisanie programu na podstawie algorytmu
6.3 Zaprogramowanie robota tak aby pokazywał ile osób weszło do budynku

7. mBot z układem nadążnym
7.1 Przygotowanie algorytmu podążania robota za dłonią użytkownika
7.2 Napisanie programu na podstawie algorytmu
7.3 Zaprogramowanie robota tak aby poruszał się za dłonią użytkownika

8. mBot z inteligentnym czujnikiem cofania
8.1 Przygotowanie algorytmu określania odległości zderzaka od ściany i generowania dźwięku o częstotliwości zależnej od odległości
8.2 Napisanie programu na podstawie algorytmu
8.3 Zaprogramowanie robota tak aby podczas parkowania i zbliżania się do ściany generował sygnał o wzrastającej częstotliwości. W przypadku oddalania się od ściany powinien generować sygnał o zmniejszającej się częstotliwości.

Tryb szkolenia

dzienne

Typ szkolenia

Informatyczno – programistyczne

Ilość godzin

16 godzin

Prowadzący zajęcia

Arkadiusz Kwapisz

Poziom

Podstawowy

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X