Microsoft Excel 2016 – poziom podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Uczestnik szkolenia powinien znać w formie podstawowej środowisko Windows.

Cena szkolenia:

500,00  400,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność edycji, kopiowania, formatowania, zapisywania i drukowania arkuszy  oraz będzie umiał wykonać podstawowe operacje na plikach. Będzie również potrafił dostosować wstążkę, pracować z wieloma arkuszami i tworzyć wykresy, oraz wstawiać formuły i funkcje do arkusza. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnik  będzie potrafił m.in. zarządzać arkuszami, wstawiać proste elementy graficzne, oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane.

Program kursu:

1. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Excel
• Podstawowe pojęcia
• Podstawowe informacje o interfejsie programu
• Wstążka użytkownika
• Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
• Nawigacja między skoroszytami
• Nawigacja w arkuszach
• Kolumny i wiersze
• Zaznaczanie komórek

2. Operacje na pliku
• Charakterystyka plików w Microsoft Excel 2016
• Zapisywanie skoroszytu
• Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersjach Microsoft Excel

3. Operacje na arkuszach
• Wstawianie arkuszy
• Przenoszenie arkuszy
• Kopiowanie
• Zmiana nazwy arkuszy
• Usuwanie arkuszy

4. Tworzenie i edycja wprowadzeń
• Wprowadzanie danych w komórkach
• Zaznaczanie komórek
• Kopiowanie obszarów
• Kopiowanie i przemieszczanie danych
• Wstawianie wierszy i kolumn
• Błyskawiczne wypełnianie
• Zmiana i ukrywanie danych

5. Wprowadzanie formuł w arkuszu
• Budowa formuły
• Odwołania do innych komórek
• Podstawowe operatory w formułach
• Tworzenie formuł
• Przykłady zastosowania formuł
• Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi
• Formuły logiczne – przykłady
• Zamiana formuł na wartości liczbowe

6. Odwołania w arkuszach
• Odwołania względne
• Odwołania bezwzględne
• Odwołania mieszane
• Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

7. Połączenia między arkuszami
• Połączenia między arkuszami
• Nawigacja między skoroszytami
• Połączenia między skoroszytami

8. Wprowadzanie funkcji
• Pojęcie funkcji
• Główne typy funkcji
• Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
• Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
• Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
• Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
• Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas
• Funkcje tekstowe

9. Formatowanie arkuszy
• Narzędzia formatowania komórek
• Format wprowadzanych danych
• Obramowania i cieniowania
• Wyrównania
• Linie siatek

10. Wyszukiwanie danych
• Sortowanie danych
• Podstawowe zastosowanie autofiltra

11. Wykresy
• Główne typy wykresów
• Tworzenie wykresów
• Elementy wykresu
• Modyfikacja wykresów

12. Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
• Wstawianie elementów graficznych
• Diagramy blokowe

13. Drukowanie
• Drukowanie arkuszy
• Drukowanie obszarów nieciągłych
• Podgląd podziału stron

14. Operacje na oknach arkusza
• Blokowanie komórek
• Podział okna
• Szablony
• Kalendarz
• Formularz
• Raport
• Budżet

15. Zarządzanie arkuszami
• Zabezpieczenia zeszytów hasłami

Tryb szkolenia

dzienne

Typ szkolenia

informatyczne

Ilość godzin

16 godzin

Prowadzący zajęcia

Katarzyna Grzywacz

Poziom

podstawowy

Godziny szkolenia – 8 godziny

  • 8:30-10:20
  • przerwa kawowa 10 minut
  • 10:30-12:30
  • przerwa obiadowa 30 minut (obiad nie jest wliczony w cenę)
  • 13:00-14:40
  • przerwa kawowa 10 minut
  • 14:50-16:30

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X